Trường PTDTBTTHCS Cốc Lầu thuộc địa phận thôn Hà Tiên xã Cốc Lầu, được thành lập năm 2003 trên cơ sở tách ra từ trường PTCS xã Cốc Lầu; năm 2012 trường đã được chuyển đổi thành ...